Stodská osmička

2022

Běhání přináší každému jedinečnou možnost překonat sám sebe. Není to jen aktivní odpočinek, je to životní styl.

Nahoru
2022

Stodská osmička
Stodská osmička 2022

Propozice závodu

Odkaz na Google Earth

Osobní odpovědnost za rozhodnutí o své účasti, fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout trať leží na každém běžci.

 

 
Detail závodu: https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/600

Běhání přináší každému jedinečnou možnost překonat sám sebe. Není to jen aktivní odpočinek, je to životní styl. Připravit se, vytrvat a zmáhat únavu běhu na delší trať, je jedinečný vzrušující zážitek. Prožít ho může každý! Oproti alkoholu, kdy je napřed příjemný pocit a pak únava, u běhu začíná únava a pak přichází příjemný pocit. Zúčastnit běhu se mohou všichni, kteří se na to cítí, bez rozdílu věku. Nepotřebují žádné zvláštní vybavení, jen elán, pevnou vůli a dobrou obuv.
 

Datum konání: pouťová sobota 16. 7. 2022 (běží se za každého počasí)

Místo: stadion Slavoj Stod, Hradecká ulice, běžecký ovál

Prezence: od 08:30 h na stadionu Slavoj Stod, možnost úschovy věcí a převléknutí

Start: 10:00 h

Délka a povrch tratě: přírodní cross 8 km ze Stoda podél Radbuzy do Hradce, zde průběh obcí, otočka a zpět stejnou trasou zpátky

 

Přihlásit do závodu

 
 

Kategorie muži: • I. Dorostenci do 20 let
• II. Junioři 20 – 30 let
• III. 30 – 40 let
• IV. 40 – 50 let
• V. 50 – 60 let
• VI. 60 – 70 let
• VII. 70 +

Kategorie ženy: • I. Juniorky do 30 let
• II. 30 - 40 let
• III. 40 - 50 let
• IV. 50 +

Vložené závody: • Předškoláci a první třída ZŠ - 100 m
• Školáci do 15 let - 400 m
• Školní štafety - 3 členná družstva (minimálně jedna dívka) - 3 x 400 m
• Rodinné štafety – 3 členná družstva (dospělý muž, dospělá žena, dítě do 15 let) - 3 x 200 m

Přihlášky: • do hlavního závodu se zaregistrujte na www.stopnito.cz
• 16. 7. 2022 od 8:30 hodin na stadionu Slavoj Stod
• do vložených dětských závodů se přihlaste na mks@mestostod.cz
  nebo 16. 7. 2022 od 9 hodin na stadionu Slavoj Stod

Startovné: děti do 15 let zdarma, ostatní 100 Kč předem on-line, 150 Kč na místě při prezenci,
startovné zahrnuje vodu v průběhu závodu, občerstvení a vodu po doběhnutí

Ocenění: věcnou cenu obdrží první tři v každé kategorii, dále první tři muži celkově, první tři ženy celkově. Ve vložených závodech první tři z každého závodu

Pravidla závodu: Běžci a běžkyně mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Za závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 
Zaplacené startovné se nevrací.
 
Pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to, zda již věku před závodem dosáhl v daném roce, nebo teprve dosáhne.
 
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, výjimkou je pouze vyhlášení stavu nebezpečí či vyhlášení krizového stavu.
 
Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů extrémních podmínek (stav nebezpečí, krizový stav), ohrožení života a zdraví účastníků, nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
 
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, závodník nese plnou odpovědnost za posouzení své připravenosti na závod.
 
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 
Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 
Závodník je povinen proběhnout všemi kontrolami a nevybočovat z tratě.
 
Závodník je povinen mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
 
Startovní čísla jsou vázána na registraci a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 
Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať.
 
V případě ztráty měřícího čipu je závodník povinen uhradit pořadateli poplatek ve výši 500 Kč.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo mírně posunout čas startu nebo případně pozměnit trasu běhu.
 
Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.
 
Ceny pro vítěze a výhry, které si běžci nevyzvednou v den běhu, propadají ve prospěch pořadatele. Ceny jsou dále nenárokovatelné.

Fotogalerie 2022

Výsledková listina 2022

Další ročníky

Pořadatel

Město stod

www.mestostod.cz

Copyright © 2012 - 2024 Město Stod, Všechna práva vyhrazena